Cover Image for Sui x Web3Lab mini Hackathon
Cover Image for Sui x Web3Lab mini Hackathon
18 Going

Sui x Web3Lab mini Hackathon

Hosted by MoveTalk & 4 others
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

Sui x Web3Lab mini Hackathon là một cuộc thi lập trình dành cho Developers Web3 ở Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức bởi Web3Lab và Desig, với mục đích khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực Web3, đồng thời tạo cơ hội cho developers gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt hơn nữa, các đội tham gia sẽ được hướng dẫn và cố vấn bởi dàn mentors và ban giám khảo đến từ Sui Foundation, Kyber, Web3Lab, Desig, Tiền Thuật Toán, Spores Network, Veramine, Web3Space, FlowX, Pando Infinity,....

 1. Đối tượng tham gia:

  • Cuộc thi dành cho các nhà phát triển Web3 ở Việt Nam, 

  • Mỗi team phải có ít nhất 2 thành viên

 2. Rules:

  • Các đội tham dự bắt buộc phải làm KYC để nhận giải

  • Các dự án tham gia Hackathon phải build trên Sui hoặc được tích hợp với Sui

  • Các dự án phải tham gia Demo Day theo lịch trình được thông báo. Việc tham online sẽ được chấp nhận trong trường hợp đội tham gia không thể gia buổi Demo được chỉ định từ trước.

 3. Cách thức tham gia:

  • Để tham gia cuộc thi:

   • Đối với các bạn đã có đội:  Cử đại diện đội đăng kí tại Link này.

   • Các đội đăng ký cần tham gia vào Telegram Group để nhận thông báo và tìm thành viên nếu chưa có đội.

  • Hạn cuối đăng ký là ngày 19 tháng 11 năm 2023.

 4. Giải thưởng

  • Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2.000 USD, bao gồm:

   • Giải nhất: 1,000 USD

   • Giải nhì: 500 USD

   • Giải ba: 300 USD

   • Innovative Project: 200 USD

 5. Timeline

  • 25/10/2023: Bắt đầu đăng ký dự thi

  • 16/11/2023: Hacker House - online meeting để giải đáp thắc mắc của các đội và hỗ trợ chuẩn bị dự án

  • 19/11/2023: Hạn chót nộp proposal

  • 21/11/2023: Công bố 8 đội được chọn vào vòng chung kết

  • 25/11/2023: Vòng chung kết, bao gồm phần thuyết trình và trao giải

 6. Agenda cho ngày chung kết:

  • 8:30 - 9:30: Check-in (cho 8 đội)

  • 9:30 - 10:20: Giới thiệu (đơn vị tổ chức, mentors, đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ, ban giám khảo) và quy định về cuộc thi.

  • 10:20 - 10:50: Gặp gỡ cố vấn (8 đội)

  • 10:50 - 12:00: Coding

  • 12:00 - 13:30: Giờ nghỉ trưa (do Web3Lab tài trợ)

  • 13:30 - 14:00: Gặp gỡ Mentors

  • 14:00: Nộp bài dự thi hoàn chỉnh

  • 14:10 - 15:30: Phần thuyết trình (8 đội được bình chọn bởi Mentors và ban giám khảo)

  • 15:30 - 16:00: Ban giám khảo thảo luận kết quả

  • 16:00 - 17:00: Phát biểu bế mạc và trao giải

   • Địa điểm: Tầng 6, toà nhà 73 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

 7. Lợi ích khi tham gia Hackathon

  • Được ướng dẫn và học hỏi kinh nghiệm từ các Experts trong blockchain

  • Có cơ hội được làm việc và hỗ trợ từ team Sui Foundation

  • Gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng Web3 Developers 

  • Có cơ hội giành giải thưởng của chương trình

 8. Thông tin liên hệ

  • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ BTC: Ms.Julie

Sui x Web3Lab mini Hackathon là một cơ hội tuyệt vời dành cho Developers Web3 ở Việt Nam để thể hiện tài năng và sáng tạo của mình. Hãy đăng ký tham gia cuộc thi ngay hôm nay để có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như dành được các giải thưởng của chương trình nhé!

—-------------------------------------
Sui x Web3Lab Mini Hackathon is a technology event hosted by Web3Lab & Desig. It is exclusively focused on programmers, tech engineers, blockchain developers, and technology enthusiasts, with the goal of fostering innovation and providing valuable tools for dApps developers to create groundbreaking applications. Attendees will have the opportunity to network, share ideas, and gain insights from industry experts from organizations such as Sui Foundation, Vietnam Blockchain Association, Kyber Network, Web3Lab, Desig, FlowX, Web3Space, Pando Infinity,...

 1. Eligibility:

  • The competition is open to Web3 developers in Vietnam, with each team having at least 2 members.

 2. Rules

  • A member of the project team must pass KYC to receive any prizes

  • Projects must be built on Sui or integrated with Sui

  • Project team must participate the demo day according to the assigned schedule. Online participation is acceptable in case project team can’t join the specified demo session

 3. How to participate:

  • For participants that already have a team: Representative of the team can register at this link.

  • For participants that do not yet have a team: Participants can join a Telegram group to find a team.

  • The deadline for registration is November 19, 2023.

 4. Prize Structure:

  • $2000 in total, distributed as follows:

   • 1st Place: $1000

   • 2nd Place: $500

   • 3rd Place: $300

   • Innovative Project: $200

 5. Timeline:

  • October 25, 2023: Open for Registration 

  • November 16, 2023: Hacker House - online meeting to answer questions from teams and support project preparation

  • November 19, 2023: Deadline for submitting proposals

  • November 21, 2023: Announcement of the top 8 teams selected for the pitching round

  • November 25, 2023: Pitching Day

 6. Agenda for the pitching day:

  • 8:30 AM - 9:30 AM: Check-in (for 8 teams)

  • 9:30 AM - 10:20 AM: Introduction (organizer, mentors, co-organizer, sponsors, judges) and competition regulations.

  • 10:20 AM - 10:50 AM: Mentor meeting (8 teams)

  • 10:50 AM - 12:00 PM: Coding

  • 12:00 PM - 1:30 PM: Lunch (sponsored by Web3Lab)

  • 1:30 PM - 2:00 PM: Mentor meeting

  • 2:00 PM: Submission of completed project

  • 2:10 PM - 3:30 PM: Presentation (8 teams selected by Mentors and judges)

  • 3:30 PM - 4:00 PM: Judges' discussion

  • 4:00 PM - 5:00 PM: Closing remarks and award ceremony

   • Venue: 6th floors, 73 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam

 7. Benefits of participation:

  • Guidance and mentorship from blockchain experts

  • Opportunity to work with and receive support from the Sui Foundation team

  • Networking and engagement with the Web3 Developers community

  • Chance to win prizes

 8. Contact information:

  • For more information, please contact the organizer: Ms.Julie 

Sui x Web3Lab mini Hackathon is a great opportunity for Web3 developers in Vietnam to showcase their talent and creativity. Register today to participate and have the opportunity to network, learn from experts, and win prizes!

Location
73 P. Hoàng Cầu
Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
18 Going