Cover Image for Afscheidsrede Paul Roncken op Paushuize

Afscheidsrede Paul Roncken op Paushuize

Hosted by natuurcollege
 
 
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

Een avond om het glas te heffen op ruimtelijke kwaliteit, Utrechtse kwaliteiten. Een terugblik op acht jaar onafhankelijk advies en luis in de pels.

Programma:

19:00 inloop

19:30 afscheidsrede

20:15 uitreiking van een speciaal vervaardigd kunstwerk aan Gedeputeerde Staten (Tijd Diepte Drieluik)

20:45 veiling van Utrechtse Kwaliteiten

22:30 afsluiting