Cover Image for Polkadot Decoded 2023 Vietnam Satellite Event

Polkadot Decoded 2023 Vietnam Satellite Event

Hosted by Koni Studio (SubWallet, OpenBit) & 5 others
 
 
Registration
Registration Closed
This event is not currently taking registrations. You may contact the host or subscribe to receive updates.
About Event

Sự kiện lớn nhất hàng năm của hệ sinh thái Polkadot, Polkadot Decoded, quy tụ hơn 100 diễn giả hàng đầu trong ngành đã diễn ra thành công vào ngày 28 và 29 tháng 6 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Là đại diện năng nổ của Polkadot tại Việt Nam, SubWallet vinh dự tổ chức sự kiện vệ tinh Polkadot Decoded Satellite Event tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 7 tới. Với quy mô ước tính 300 người, đây là sự kiện lớn nhất của Polkadot từng được tổ chức ở Việt Nam.

Sự kiện được tài trợ bởi Polkadot Event Bounty với sự tham gia của Parity Technologies (công ty phát triển giao thức lõi của Polkadot), các parachain hàng đầu trên Polkadot cùng các dự án và cộng đồng Web3 lớn nhất tại Việt Nam.

Đối tác chiến lược: Parity Technologies, Binance, Bit.Country, Manta Network, Phala Network, Litentry, KyberSwap, GFI, STC Capital, Avail, Oxalus, HKBA, Vietnam Blockchain Association, Bifrost, InvArch Network, VIC Crypto, MoonFit, ArtZero, Dotinsights, DOTinVietnam và Polkadot Insider.

Đối tác truyền thông: TradeCoinVN, Blog Tiền Ảo, TK Ventures, Acestarter, CoinVN, CoinF, The Data Nerd, ABC Station, CryptoViet Info, Followin, CoinTV, Coinbay, BSCStation, BigCoin Vietnam, APAC DAO, Lcademy, BlockX, Gamefi360, BHO Network, Crypto Beer Night, Metatech Insight, GaFin, RetroactiveVietNam, Cryptoholic, 5 Phút Crypto, BENG BENG Gaming, Black Mama Ventures, IM Community, Cypress Capital, Arrayfi, Polka Warriors, BitNews Social, Diễn đàn Phổ cập Blockchain, Krystal ...

Địa điểm: Khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà, số 2 phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian: 14:00 - 18:00 Thứ 3, 25/07/2023

Theo dõi thông tin về sự kiện tại:
- Telegram group chat: https://t.me/dotinvietnam
- Twitter: https://twitter.com/dotinvietnam
_____________________

The biggest yearly conference focused on all things Polkadot, Polkadot Decoded 2023 took place in Copenhagen, Denmark on June 28 and 29.

As a leader in the Polkadot Vietnam community, SubWallet team will host a Polkadot Decoded Satellite Event in Hanoi on July 25 with an expected capacity of 300 participants, making this the biggest Polkadot event in Vietnam to date.

The event is sponsored by Polkadot with participation from Parity Technologies, leading Polkadot parachains and leading Vietnamese builders and communities.

Strategic Partners: Parity Technologies, Binance, Bit.Country, Manta Network, Phala Network, Litentry, KyberSwap, GFI, STC Capital, Avail, Oxalus, HKBA, Vietnam Blockchain Association, Bifrost, InvArch Network, VIC Crypto, MoonFit, ArtZero, Dotinsights, DOTinVietnam and Polkadot Insider.

Media & Community Partners: TTradeCoinVN, Blog Tiền Ảo, TK Ventures, Acestarter, CoinVN, CoinF, The Data Nerd, ABC Station, CryptoViet Info, Followin, CoinTV, Coinbay, BSCStation, BigCoin Vietnam, APAC DAO, Lcademy, BlockX, Gamefi360, BHO Network, Crypto Beer Night, Metatech Insight, GaFin, RetroactiveVietNam, Cryptoholic, 5 Phút Crypto, BENG BENG Gaming, Black Mama Ventures, IM Community, Cypress Capital, Arrayfi, Polka Warriors, BitNews Social, Diễn đàn Phổ cập Blockchain, Krystal...

Location: Novotel Hanoi Thai Ha, 02 Thai Ha Street, Dong Da District, Hanoi
Schedule: 14:00 - 18:00 Tuesday, 25 July 2023

Media channels:
- Telegram group chat: https://t.me/dotinvietnam
- Twitter: https://twitter.com/dotinvietnam