Cover Image for Vietnam Hyperdrive - Award Night Ceremony

Vietnam Hyperdrive - Award Night Ceremony

Hosted by Kelly Anh & 3 others
 
 
Register to See Address
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

Địa điểm: 204B/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q2 - Nhà hàng Saigon Smokehouse

Thời Gian: 6:30-8:30

Mô tả sự kiện:

Sự kiện "Vietnam Hyperdrive Award Night" được tổ chức bởi Superteam Vietnam là một cơ hội không thể bỏ lỡ cho cả những dự án sáng tạo và nhà đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức sự kiện này để kết nối các dự án tiềm năng với các nhà đầu tư và đồng thời giúp họ nắm bắt cơ hội trong mùa tăng trưởng.

Chương trình sự kiện:

  • 15/10: Các dự án đăng ký nộp ý tưởng và bài thuyết trình (pitch deck) để tham gia cuộc thi Hyperdrive.

  • 19/10: Các dự án được chọn sẽ tham gia buổi Award Night để được trao giải trước mặt các nhà đầu tư và công bố giải thưởng chính thức.