Vijf jaar decentralisaties sociaal domein: hoe nu verder?

Wed, Jan 20, 6:30 PM - 8:00 PM UTC
·Zoom

Registration

This event is sold out and not accepting new registrations.

Event Information

In 2015 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet ingevoerd. Een enorme operatie. Nu, dik vijf jaar later, maken we de balans op. Christendemocratische Verkenningen (CDV) besteedde er vorig jaar al aandacht aan in hun themanummer over het sociaal domein.

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de CDA Bestuurdersvereniging organiseren op 20 januari 2020 een online symposium over het thema 'Vijf jaar sociaal domein, hoe nu verder?' Op dit symposium willen we antwoord krijgen op vragen als: wat heeft vijf jaar decentralisaties opgeleverd, welke lessen leren we en wat betekent dit voor de komende vijf jaar? En welke ruimte hebben lokale wethouders en raadsleden om eigen beleid vorm te geven, en wat is dan de christendemocratische invulling daarvan?

We hebben een aantal interessante sprekers uitgenodigd om op dit thema te reflecteren.

Programma

  • 19.30 uur Opening

  • 19.35 uur Inleiding door Jan Prij over CDV-uitgave 'Vijf jaar decentralisaties in het sociaal domein'

  • 19.40 uur Keynote door Mariska Kromhout, met als thema: Vijf jaar sociaal domein: hoe nu verder? Mariska is verbonden aan het Sociaal Cultureel Planbureau en auteur van het rapport 'Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid'.

  • 20.00 uur Panelgesprek onder leiding van Peter Cuyvers, fellow Wetenschappelijk Instituut, met Ingeborg ter Laak, wethouder in Zoetermeer en Nathan Stukker, wethouder in Apeldoorn en Mariska Kromhout.

  • 20.20 uur Gesprek met de 'zaal'.

  • 21.00 uur Einde symposium

Praktisch

  • Datum en tijd: 20 januari 2020, van 19.30 uur - 21.00 uur.

  • Opgeven is noodzakelijk en kan via het opgaveformulier. Het online symposium wordt via Zoom aangeboden.

Heeft u vragen? Stel ze via [email protected] of [email protected]. Van harte welkom!

Het symposium is bestemd voor betrokkenen van het WI en leden van de BSV.

Join Details

Once you register, you will be able to join the event.