Vanessa Chin

Carta APAC | 2xFounder | SFA Women in FinTech