Cover Image for RUTH RAMSAY live! The Sexual Wellness Masterclass - YOUR SEXUAL BODY 2/3
Cover Image for RUTH RAMSAY live! The Sexual Wellness Masterclass - YOUR SEXUAL BODY 2/3
Avatar for SUUNA Community
Presented by
SUUNA Community
SUUNA is where communities of exceptional teachers and wisdom carriers come together. Here, you truly belong.
1 Going

RUTH RAMSAY live! The Sexual Wellness Masterclass - YOUR SEXUAL BODY 2/3

Zoom
Get Tickets
Welcome! Please choose your desired ticket type:
About Event

Vezi descrierea în limba română mai jos.

We are thrilled to announce a series of transformative workshops led by the acclaimed TEDx speaker Ruth Ramsay, whose talk has garnered over 2.3 million views. Ruth brings her extensive experience and passion for empowering individuals in their sexual lives to our community with three exceptional workshops.

Each workshop features Ruth's 'guided self-coaching' style and includes an accompanying workbook to help you apply the insights to your unique life. You'll receive a link to the workbook two days before each event, allowing you to print it, copy the questions into a journal, or type directly into the PDF on-screen. During the presentations, which will be recorded, participants will keep cameras and microphones off but can interact via the chat box. After each presentation, the recording will stop, and Ruth will hold a live Q&A session.


1. YOUR SEXUAL MIND - Wednesday, July 3rd - 18:00 CET

We tend to look outside ourselves when we want to improve our sex lives – maybe buying new toys or lingerie, investigating a kink, booking a weekend away, or watching adult movies. Those can all be great fun! But looking inward and understanding what’s going on inside our own minds is a crucial starting point, especially if we haven’t done so before – and a great regular practice.

We and our partners are largely operating under a web of limiting ‘rules’ and beliefs about sex, and receiving constant false messages from mainstream culture. This workshop offers the opportunity to start to unpick that web and get in touch with what you truly want and need.

In this workshop, Ruth will help you to reclaim your sexual sovereignty (power and authority); create your pleasure mindset; understand the limiting beliefs that have been holding you back; liberate your fantasies and more.


2. YOUR SEXUAL BODY - Wednesday, July 17th, 18:00 CET

Most of us didn’t have any sex education around pleasure – we were taught that penis-in-vagina reproductive biology was ‘sex’. Having an understanding of the basics of our erotic anatomy, and of how arousal works, empowers us to make the most of this wonderful tool of pleasure that is the human body! Do you understand this, in relation to your own body and to that of a partner or partners, too?

The impact of stress, and of different life stages, is also essential information, for us to enjoy satisfying sexual lives long-term.

This workshop with Ruth will empower you with the education we all should have. She will also share a way of re-visioning the body, for our most epic sexual encounters.


3. YOUR SEXUAL LIFE - Wednesday, July 31st, 18:00 CET

Do you “never have time” for sexual play? So many otherwise-happy couples find their sex life becomes non-existent under the pressures of busy working lives, family responsibilities, exercise regimes, socialising, and community duties.

But maintaining a happy sex life can give us the energy to show up as our best selves in those other realms of life, too!

With awareness of where our time goes; what we actually need to ‘get in the mood’; how to communicate with our partner; and some powerful mindset shifts, we CAN regain a regular, satisfying sexual life.

In this workshop, Ruth will guide you in writing your own roadmap to more and better sex.

About Ruth Ramsay

Ruth has helped hundreds of adults directly – and many more through her TEDx talk and social media – to create the sexual lives of their dreams. Her 2023 TEDx talk ‘Revamp Your Sex Life In Six Minutes’ has over 2.3 million views and she regularly appears in the press as a sex expert.

Her life’s purpose is the recognition of sexual energy as a force for good, rather than one of shame. She started out down this path as a striptease artist, performing for over a decade. She also ran events; taught striptease; wrote about sex; and helped set up the first union for adult workers in the UK. Ruth is an award-winning activist, believing that education, recognition and respect as a sexual being is a human right.

Now she combines this passion and vast life experience with a coaching diploma [recognised by the International Coaching Federation]. She supports coaching clients in understanding sex, desire and their bodies; who they are sexually; what they need for epic pleasure; and how to communicate this to partners.

Ruth and her husband Nev, partners in life and business, split their time between the UK and Ibiza. Find out more at www.ruthramsay.com


ROMÂNĂ

Suntem încântați să anunțăm o serie de workshop-uri susținute de renumita Ruth Ramsay, speaker TEDx, al cărei discurs a acumulat peste 2.3 milioane de vizualizări. Ruth aduce vasta sa experiență și pasiunea pentru a împuternici indivizii în viețile lor sexuale în comunitatea noastră cu trei workshop-uri excepționale.

Fiecare workshop se desfășoară în stilul de ‘auto-coaching ghidat’ al lui Ruth și include un workbook care vă va ajuta să aplicați informațiile la viața voastră unică. Veți primi un link către workbook cu două zile înainte de fiecare eveniment, permițându-vă să-l tipăriți, să copiați întrebările într-un jurnal sau să tastați direct în PDF-ul de pe ecran. În timpul prezentărilor, care vor fi înregistrate, participanții vor ține camerele și microfoanele oprite, dar vor putea interacționa prin chat. După fiecare prezentare, înregistrarea se va opri și Ruth va susține o sesiune de întrebări și răspunsuri în direct.

1. YOUR SEXUAL MIND - Miercuri, 3 IULIE, ora 19:00 (18:00 CET)

Tindem să privim în afara noastră atunci când dorim să ne îmbunătățim viața sexuală – poate cumpărând noi jucării sau lenjerie, investigând un kink, rezervând un weekend departe sau vizionând filme pentru adulți. Toate acestea pot fi foarte distractive! Dar a privi în interior și a înțelege ce se întâmplă în mințile noastre este un punct de plecare crucial, mai ales dacă nu am făcut acest lucru înainte – și o practică excelentă pe termen lung.

Noi și partenerii noștri operăm în mare parte sub o rețea de ‘reguli’ și credințe limitative despre sex și primim constant mesaje false din cultura mainstream. Acest workshop oferă oportunitatea de a începe să deșirăm această rețea și să ne conectăm cu ceea ce dorim și avem nevoie cu adevărat.

În acest workshop, Ruth vă va ajuta să vă revendicați suveranitatea sexuală (puterea și autoritatea); să creați mindsetul pentru plăcere; să înțelegeți credințele limitative care v-au ținut pe loc; să eliberați fanteziile și multe altele.


2. YOUR SEXUAL BODY - Miercuri, 17 IULIE, ora 19:00 (18: CET)

Majoritatea dintre noi nu am avut educație sexuală legată de plăcere – ni s-a predat că biologia reproductivă penis-în-vagin era ‘sex’. A avea o înțelegere a bazelor anatomiei noastre erotice și a modului în care funcționează excitația ne împuternicește să valorificăm acest minunat instrument de plăcere care este corpul uman! Înțelegi acest lucru în relație cu propriul tău corp și cu cel al unui partener sau parteneri, de asemenea?

Impactul stresului și al diferitelor etape ale vieții este, de asemenea, o informație esențială pentru a ne bucura de vieți sexuale satisfăcătoare pe termen lung.

Acest workshop cu Ruth vă va împuternici cu educația pe care ar trebui să o avem cu toții. Ea va împărtăși, de asemenea, o modalitate de a re-vedea corpul, pentru cele mai epice întâlniri sexuale.


3. YOUR SEXUAL LIFE - Miercuri, 31 IULIE, ora 19:00 (18:00 CET)

Nu ai “niciodată timp” pentru jocuri sexuale? Atâtea cupluri altfel fericite constată că viața lor sexuală devine inexistentă sub presiunea vieților de lucru aglomerate, responsabilităților familiale, regimurilor de exerciții, socializării și îndatoririlor comunitare.

Dar menținerea unei vieți sexuale fericite ne poate oferi energia de a ne prezenta ca cele mai bune versiuni ale noastre în acele alte domenii ale vieții, de asemenea!

Cu conștientizarea locului în care se duce timpul nostru; a ceea ce avem nevoie cu adevărat pentru a ‘intra în starea de spirit’; a modului de a comunica cu partenerul nostru; și cu câteva schimbări puternice de mindset, PUTEM recâștiga o viață sexuală regulată și satisfăcătoare.

În acest workshop, Ruth vă va ghida în scrierea propriei hărți pentru mai mult și mai bun sex.

Despre Ruth Ramsay

Ruth a ajutat sute de adulți direct – și mulți alții prin discursul ei TEDx și social media – să își creeze viețile sexuale ale viselor lor. Discursul ei TEDx din 2023 ‘Revamp Your Sex Life In Six Minutes’ are peste 2.3 milioane de vizualizări și apare regulat în presă ca expert în sex.

Scopul ei în viață este recunoașterea energiei sexuale ca o forță pentru bine, mai degrabă decât una de rușine. A început pe acest drum ca artist de striptease, performând timp de peste un deceniu. De asemenea, a organizat evenimente; a predat striptease; a scris despre sex; și a ajutat la înființarea primului sindicat pentru lucrătorii din domeniul adulților în Marea Britanie. Ruth este o activistă premiată, crezând că educația, recunoașterea și respectul ca ființă sexuală sunt un drept uman.

Acum combină această pasiune și vasta experiență de viață cu o diplomă de coaching [recunoscută de Federația Internațională de Coaching]. Sprijină clienții de coaching în înțelegerea sexului, dorinței și corpului lor; cine sunt ei sexual; de ce au nevoie pentru plăcere epică; și cum să comunice acest lucru partenerilor.

Ruth și soțul ei Nev, parteneri în viață și afaceri, își împart timpul între Marea Britanie și Ibiza. Aflați mai multe pe www.ruthramsay.com

Avatar for SUUNA Community
Presented by
SUUNA Community
SUUNA is where communities of exceptional teachers and wisdom carriers come together. Here, you truly belong.
1 Going