Cover Image for Workshop om Fugtsikker energirenovering

Workshop om Fugtsikker energirenovering

Hosted by BUILD Kursus & Ernst Jan de Place Hansen
May
30
Registration
Limited Spots Remaining
Hurry up and register before the event fills up!
Past Event
This event ended 123 days ago.
Hello! To join the event, please register below.
About Event

*Ved tilmelding accepterer og bekræfter jeg at have læst teksten "Samtykke for behandling af dine data", samt ”Samtykke for markedsføring".

I et samarbejde med DTU, Erik Arkitekter og PXSM Consult udfører BUILD projektet ”Fugtsikker energirenovering af bevaringsværdige murede ydervægge”. Projektet er finansieret af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Realdania og følger op på erfaringer fra RIBuild-projektet (www.ribuild.eu, finansieret af EU) om indvendig efterisolering af historiske bygninger, der bl.a. vil blive sat ind i en dansk kontekst.

Det centrale i projektet er 1) at undersøge potentialerne i at kombinere indvendig efterisolering med udvendig vandafvisende imprægnering, 2) at undersøge hvordan murværks egenskaber påvirkes af imprægnering ift. fugt og varmeledning, 3) at udføre et fuldskala måleforsøg af en række eksisterende løsninger til indvendig efterisolering af massivt murede ydervægge under realistiske, sammenlignelige, danske forhold. Hovedkræfterne bag disse aktiviteter er to ph.d.-studerende, der publicerer i deres ph.d.-afhandlinger (se link) og internationale forskningsudgivelser. Desuden følges op på forholdene i en række casebygninger og modelvægge, som er indvendigt efterisolerede for et antal år siden, hvoraf nogle i mellemtiden har fået en vandafvisende imprægnering. 

I inviteres til en halvdags workshop, hvor vi deler resultaterne fra projektet med jer og i samme omgang præsenterer, hvad vi ser af muligheder for, at resultaterne kan formidles videre til den danske byggebranche. Dette som supplement til den viden fra RIBuild-projektet, der som en del af det igangværende projekt er gjort tilgængelig på dansk viawww.ribuild.eu.

Workshoppen vil dække følgende temaer:

  • Sammenligning af løsninger til indvendig isolering – hvordan klarer de sig?

  • Effekten af at imprægnere facaden – fordele og ulemper

  • Robusthed og udførelse

  • Formidling af resultater og erfaringer – hvordan når vi bedst muligt ud til branchen?