Cover Image for Earn with $uperteamVN
Cover Image for Earn with $uperteamVN
Events that help talented folks learn, earn, and build on Solana
37 Going
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

Great Opportunity để mọi người bắt đầu kiếm tiền từ viết grants. Sản phẩm của mọi người sẽ được xem và chỉnh sửa bởi Solana Superteam tại chỗ và submit ngay.

​💡 Who should come?

  • ​Chúng tôi chào đón tất cả mọi người! Cả những người mới bắt đầu và những lập trình viên kỳ cựu đều được hoan nghênh.

  • ​Developers, designers, product managers, biz-dev pros, marketers, và tất cả mọi người hứng thú với hệ sinh thái Solana.

🎁 What do we offer?

  • Wifi, drinks, snacks

  • On-site Solana Developer Support

  • Prizes 🤑🤑

💻 Requirement

Yêu cầu mang theo máy tính cá nhân (laptop) khi đến tham gia sự kiện.

​⏱️ Schedule:

9/12/2023: 9:00 - 12:00
Location: o2o Coffee, Chùa Láng, Hanoi

9:00 - 9:30 | Check in
9:30-9:45 | Giới thiệu về SuperteamVN
9:45-10:15 | Giới thiệu về Instagrants, Bounties
10:15-10:45 | Chia sẻ kinh nghiệm learn & earn trên Solana
10:45-11:30 | Thực hành đăng ký Instagrants
11:30-12:00 | Review Instagrants submissions & kết thúc event
12:00-13:00 | Ăn trưa (pizza fund)

CTA: Đọc qua tài liệu Ideas list ở phía dưới:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8kkxxYIeVB3_yhgjSZhZkuM53kmfIE7U4FKzsARkSM/edit?usp=sharing

Instagrant Practice: https://docs.google.com/document/d/1im7KGkDkFwISHscF5AJt91iQYOUTGySAj_wqzavJ7Cg/edit?usp=sharing

Instagrant Submit: https://airtable.com/appBkpMQNnJ45fCXK/shrG6UT2xaCPuLqzW

Location
O2O Coffee
137 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Events that help talented folks learn, earn, and build on Solana
37 Going