Bệnh Viện Vĩnh Phúc - Phòng Khám Đâ Khoa tại Vĩnh Phúc

Bệnh viện Vĩnh Phúc thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc là cơ sở y tế trong chuỗi hệ thống gồm 30 phòng khám với thời gian