Cover Image for duurzame doorbraak: Nieuwe Economie - wat te doen?

duurzame doorbraak: Nieuwe Economie - wat te doen?

Hosted by soul.com & 3 others
 
 
Zoom
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

Beste geïnteresseerde in de Duurzame Doorbraak, 

In samenwerking met het Platform Duurzame en Solidaire Economie, Our New Economy en het DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen organiseert De Duurzame Doorbraak weer een vrijdag-middag gesprek (via Zoom), op 26 mei vanaf 15.00 uur. 

We gaan praten over waar we staan t.a.v. de Nieuwe Economie en hoe verder te gaan. 

Jan Juffermans zal namens PDSE de belangrijkste ideeën over een alternatieve economie sinds het Rapport van de Club van Rome “Grenzen aan de Groei” tot aan het Manifest 2023 “Nieuwe Economie Nu!”. 

Maarten Nijman zal vanuit ONE aangeven welke hoofdpunten zij zien in een nieuwe economie en hoe zij deze proberen te verankeren door verandering van het onderwijs om een nieuwe generatie economen op te leiden. 

Een belangrijke optie is om meer te sturen via fiscale vergroening: het financieel belonen van goed gedrag op het gebied van planeet en mensen, en het meer belasten van schadelijke activiteiten. Namens het DoPP zal Niels van der Stappen de Ex’tax-plannen hiervoor aanhalen en vertellen over een studie binnen het DoPP met eigen voorstellen voor een belastingherziening. 

Doelgroep: organisaties en individuen die bezig zijn met of geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. 

Wees erbij en praat mee! 

Er is in break-out rooms de mogelijkheid om actief ideeën te bespreken en voor te stellen. 

Bij de afronding willen we afspraken maken om de Nieuwe Economie sneller te laten groeien. Heb je een idee of initiatief, breng dat dus in! 

Je ontvangt dan enkele dagen tevoren de link naar de Zoom-meeting van 26 mei, 15.00 uur. 

  

Met hartelijke groeten, 

het Duurzame Doorbraak Dialogen team, 

Niels van der Stappen 
Onno van Sandick 
Sjoerd Luteijn 
Marten Boekelo