Cover Image for Aptos Vietnam Experience 2024
Cover Image for Aptos Vietnam Experience 2024
Hosted By
254 Going
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

[English below] Aptos Vietnam Experience 2024 là sự kiện đặc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam, một sân chơi thực thụ dành cho builder và những người yêu Aptos.

 1. Giới thiệu các dự án trên Aptos đến từ Việt Nam cũng như các thành tựu mà họ đạt được với hệ sinh thái Aptos.

 2. Chương trình Movespiders Incubator dành riêng cho thị trường Việt Nam.

 3. Một công bố quan trọng sẽ được tiết lộ dành riêng cho Aptos Vietnam Developers.

 4. Net-working night.

Thời gian & Địa điểm:

 • ​Thời gian: 18:30 - 21:30, ngày 16 tháng 5, 2024

 • ​Địa điểm: Pasteur Street Craft Beer | Hoang Sa Tap Room, 221 Hoang Sa, District 1, HCMC

Dresscode: Đen & Trắng

Host: Aptos​, HC Capital, Movespider

About HC Capital

​HC Capital là Quỹ đầu tư Web3, tập trung vào việc phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Được thành lập năm 2019, HC Capital hiện là một trong những cộng đồng tích cực nhất trên thị trường Web3 tại Việt Nam khi tạo ra những giá trị cốt lõi như kiến thức và trải nghiệm.

About Movespider Incubator Program

MoveSpiders Incubator Program là một "vườn ươm" hỗ trợ các startup trong hệ sinh thái Aptos khi cung cấp một bộ công cụ tài nguyên toàn diện, bao gồm advisor, tài trợ chiến lược và sự hướng dẫn trực tiếp.

About Aptos

Aptos là một blockchain hoạt động độc lập với khả năng mở rộng cao, độ tin cậy tốt và chi phí thấp.

------------------

Aptos Vietnam Experience 2024 is an exclusive event tailored specifically for the Vietnamese market, providing a genuine platform for builders and Aptos enthusiasts.

 1. Highlight & Showcase the Aptos Vietnamese projects & founders, and the success they've managed to achieve with Aptos.

 2. Announce the Movespiders Incubator Program specifically for developers in Vietnam.

 3. An important announcement will be exclusively revealed for Aptos Vietnam Developers.

 4. Net-working night.

Time & Location:

 • ​Time: 6:30PM - 9:30PM, May 16, 2024

 • ​Venue: Pasteur Street Craft Beer | Hoang Sa Tap Room, 221 Hoang Sa, District 1, HCMC

Dresscode: Black & White

Host: Aptos​, HC Capital, Movespider

About HC Capital

​HC Capital is a Web3 investment fund focused on community development in Vietnam. Established in 2019, HC Capital is currently one of the most active communities in the Web3 market in Vietnam, creating core values such as knowledge and experience.

About Movespider Incubator Program

MoveSpiders Incubator Program is an incubation hub that equips startups with a comprehensive suite of resources, including advanced training, strategic funding, and hands-on mentorship within the Aptos ecosystem.

About Aptos

Aptos is an independent Layer 1 blockchain platform focused on safety, scalability, and superior user experience.

Location
Pasteur Street Craft Beer - Hoang Sa Taproom & Restaurant
221 Đ. Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
Hosted By
254 Going