Cover Image for PlatON - Web3 Developer Meetup
BigcoinVietnam
invites you to join
Registration
Past Event
Welcome! To join the event, please register below.
About Event

PlatOn Web3 Developer Meetup is a side event for the developer community organized by PlatOn Network and is a part of the largest event series of the year in Vietnam, ETHVietnam.

Location: MetaHub Coffee, N1 Truong Son, Cu Xa Bac Hai, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City

Schedule: 18:30 - 22:30, Thursday, 24 November 2022 (GMT+7)

Reward: 100$

Media channels:
- Telegram group chat: https://t.me/platonvietnamchat
- Twitter: https://twitter.com/PlatonVietnam

​_____________________

Nằm trong chuỗi sự kiện lớn nhất năm tại Việt Nam - ETHVietnam, PlatOn Web3 Developer Meetup là side events dành riêng cho cộng đồng nhà phát triển của PlatOn Network.

Địa điểm: MetaHub, N1 Trường Sơn, Cư Xá Bắc Hải, P.15 Quận 10 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 18:30 - 22:30, tối thứ Năm, ngày 24/11/2022 (GMT+7)

Phần thưởng: 100$

Theo dõi thông tin về sự kiện tại:
- Telegram group chat: https://t.me/platonvietnamchat
- Twitter: https://twitter.com/PlatonVietnam